KATJA BRITA LINDEBERG er kunstnerisk leder for Katja Brita Lindeberg Produksjoner. Hun jobber både som manusforfatter, regissør og skuespiller. Hun studerte hos den kanadiske klovnepedagogen Sue Morrison før hun tok sin mastergrad i fysisk komedie ved Stockholm Dramatiska högskola i 2011. Under studiene var hennes hovedprosjekt å se på teaterklovnen i et kjønnsperspektiv.

 

Katja Brita Lindeberg Produksjoner har produsert forestillingene Klinsj (2011),  Julie + Romeo (2013) og Om bare Lyseblå kunne bli superhelt (2015) i co-produksjon med Teaterhuset Avant Garden. Hennes eksamensarbeid ved Stockholm Dramatiska högskola var Om bare Rosa kunne trylle (2011). Med disse prosjektene har Lindeberg etablert seg som en av de ledende scenekunstnerne i Norge innenfor teaterklovn. Hun får også oppmerksomhet internasjonalt for sin moderne klovneform som blander klovnemetodikk, teater- og performanceelementer. 

 

Lindeberg søker gjennom prosjektene sine å utfordre samfunnskonstruksjoner og normer gjennom et lekent scenespråk i skjæringspunktet mellom alvor og humor. Utgangspunktet for arbeidene hennes er er ofte skuespillerens egne personlige erfaringer og vilje til å kommunisere noe som for den enkelt står på spill. Forsking i mellommenneskelig relasjoner og strukturer går som en rød tråd i Lindebergs kunstnerskap, der selve møte med publikum er avgjørende i utforskningen. Forestillingene hennes er ofte interaktive, med et direkte samspillet mellom publikum og skuespiller på scenen.

 

De siste årene har Lindeberg beveget seg bort fra klovnformen mot et scenekunstspråk med utgangspunktet i det ikke-fiksjonelle, der grensen mellom fiksjon og virkelighet er overlappende. I 2018 hadde ”Bare en våt munn” premiere i co-produksjon med Teaterhuset Avant Garden og i 2019 hadde hun premiere på ”Isbjørnpappaen”, en autofiksjon om faren og henne selv under åpningen av Teaterhuset Avant Garden sitt nye teaterhus, Rosendal teater. Lindeberg var tildelt Statens kunstnerstipend for perioden 2013 – 2015 og 2018 - 2019 og var i 2016 Fylkeskunstner i Sør Trøndelag fylke.

Lindeberg jobber også som sykehusklovn ved St Olavs Hospital i Trondheim, som teaterpedagog og frilansende skuespiller og regissør.  


”Katja Brita Lindeberg representerer en ny generasjon scenekunstner med politisk, feministisk engasjement i en blanding av folkelighet og art-for-art´s-sake-estetikk. Hun har en sterk målrettet, men samtidig søkende holdning til mulighetene i det sjangeroverskridende i møte mellom klovnemetodikk, teater og performance art-elementer.”

Per Ananiassen, Teatersjef Teaterhuset Avant Garden

"Katja Brita Lindeberg er en skapende og utøvende scenekunstner som raskt har etablert seg som en markant scenekunstner i regionen. Med en moderne og egenartet klovneform som blander klovnemetodikk, teater og performance står Lindeberg i en særstilling i det nasjonale scenekunstfeltet. Hun har en bred utdanning fra sentrale europeiske utdanningsinstitusjoner, med hovedvekt på miming og klovnekunst. Dette gir henne en kompleks inngang til klovnekunsten og hennes faglig høye nivå gjenspeiles i hennes kunstneriske arbeider.


Lindeberg har et sterkt fokus på den unge målgruppen, samtidig som hun i sitt lekne scenespråk viser en uvurderlig evne til å engasjere både barn og voksne. I hennes arbeider står den tette samhandlingen med publikum sentralt og hun orkestrerer denne samhandlingen på en sjeldent god måte. Katja Brita Lindeberg utviser en pågående forskningstrang i forhold til eget kunstnerisk uttrykk og virksomhet, stadig med sitt publikum i tankene. Hun er i sine arbeider opptatt av identitet og ved hjelp av klovnens perspektiv stiller hun relevante spørsmål til hvordan normer og gitte sannheter påvirker måten vi ser og definerer hverandre på. Klovnen kan utfordre idealene og på samme tid målbære menneskets styrke og sårbarhet og på denne måten vise paradoksene i det å være menneske."

Sør Trøndelag fylkeskommunes begrunnelse for utnevnelsen av Lindeberg som Fylkeskunstner 2016

KUNSTNERE KNYTTET TIL KOMPANIET 2020/2021

DAGFINN TUTTUREN

SKUESPILLER

(OM BARE LYSEBLÅ KUNNE BLI SUPERHELT)

MARTIN MULHOLLAND

KOMPONIST

http://martinmulholland.no

(BARE EN VÅT MUNN)

EMILY LUTHENTUN

PRODUSENT

(ISBJØRNPAPPAEN)

SYLVIA DENAIS

KOSTYMEDESIGNER OG SCENEOGRAF

(BARE EN VÅT MUNN)

TONI MARTIN DOBRZANSKI

KOMPONIST

http://tonimartin.dk

(ISBJØRNPAPPAEN)

SISSEL ROMME

SCENOGRAF

https://sisselromme.dk

(ISBJØRNPAPPAEN)

EIRIK BRENNE TORSETHAUGEN

LYSDESIGNER OG TEKNIKER

(BARE EN VÅT MUNN)

ANTHONY COOKS 

TEKNIKER

OSCAR UDBYE

TEKNIKER

MADELEINE B NILSEN

MEDSKAPENDE SKUESPILLER OG SAMARBEIDSPARTNER

(BARE EN VÅT MUNN)

INGRID SKANKE HØSØIEN

LYSDESIGNER (ISBJØRNPAPPAEN) 

KJERSTI HAUGEN

REGISSØR

(ISBJØRNPAPPAEN)

  • Instagram Social Icon
  • w-facebook