2009-04-10_183410_The-Phantom-Billy-Zane

UNDER UTVIKLING

Høst 2021

"Når det jeg egentlig vil er at du skal holder rundt meg"(arbeidstittel)

Etterfølgeren til prosjektet Bare en våt munn, denne gangen om maskulinitetsideal.

Tentativ premiere: høst 2023

Små Plakat 1 liggende.jpg

ISBJØRNPAPPAEN

24. - 26. mars 2022